ESG

ESG

ESG

ESG là một phần quan trọng trong sự phát triển chung của Hongrita.Dưới sự hướng dẫn của Tầm nhìn và Sứ mệnh của công ty, chúng tôi thiết lập một hệ thống quản trị hợp lý và hiệu quả, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp tiên tiến và đôi bên cùng có lợi để duy trì sự phát triển bền vững thông qua sản xuất xanh và hoạt động linh hoạt.Tầm nhìn: Để tạo ra tương lai tốt đẹp hơn với những nỗ lực chung và cùng nhau giành chiến thắng.Sứ mệnh: Thực hành trách nhiệm, nâng cao quản lý, đạt được sự chuyển đổi chất lượng cao.

Môi trường

Môi trường

Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon là chiến lược quốc gia, xu hướng phát triển xã hội và là trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp.Hongrita cam kết xây dựng một nhà máy xanh và ít carbon làm mục tiêu và thực hiện quyền công dân doanh nghiệp.

Xã hội

Xã hội

Tầm nhìn của chúng tôi "Cùng nhau tạo ra giá trị tốt hơn" thể hiện đầy đủ triết lý và mối quan hệ đôi bên cùng có lợi của Hongrita với khách hàng, nhân viên, cổ đông, đối tác và xã hội.Chúng tôi xây dựng quyền lực mềm và động lực nội bộ bằng cách nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến và đôi bên cùng có lợi.

Quản trị

Quản trị

Chúng tôi tuân thủ Sứ mệnh "Tạo ra sản phẩm tốt hơn bằng giải pháp khuôn mẫu và nhựa chuyên nghiệp và sáng tạo" và tin rằng tính chính trực, tuân thủ luật pháp và quy định cũng như kiểm soát rủi ro phù hợp là nền tảng của doanh nghiệp và hệ thống quản trị hợp lý và hiệu quả là nền tảng đảm bảo tính bền vững.

Chính sách

 • Chính sách trách nhiệm xã hội

  esg_3_img
 • Chính sách môi trường(Bản tiếng Anh)

  esg_3_img
 • Chính sách bảo mật thông tin(Phiên bản tiếng Anh)

  esg_3_img
 • Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp(Bản tiếng Anh)

  esg_3_img

Màn biễu diễn quá xuất sắc

giấy chứng nhận (1)
giấy chứng nhận (2)
giấy chứng nhận (3)
giấy chứng nhận (4)
giấy chứng nhận (5)
giấy chứng nhận (6)
giấy chứng nhận (7)
giấy chứng nhận (8)